ekoMuzej Mura SI HR
HRV SLO ENG DEU
 
 
EKO MUZEJ MURA KAO TURISTIČKI PROIZVOD
Prilikom kreiranja i implementiranja ideje eko muzeja kao turističkog proizvoda partneri su se rukovodili sa četiri ključna načela:

Partnerstvo
Svi partneri u projektu Eko muzej Mura su pokazali veliku mjeru povjerenja u povezivanju svojih turističkih potencijala u zajedničku ponudu. Razvoj zajedničke turističke destinacije uz rijeku Muru je nadogradnja započetog u okviru projekta Mlinarski put. EMM je dogovoren zajednički koncept za daljnji razvoj turizma u ovom p ograničenom području. Bez sudjelovanja svih partnera u fazi nastajanja ideju o EMM ne bi bilo moguće implementirati i zaokružiti u jedinstvenu i raznoliku, modernim turistima privlačnu i atraktivnu turističku destinaciju. Zajednička rijeka uz zajedničku granicu su ponudile mogućnost za zajednički razvoj turizma i ujedno očuvanje zajedničke kulturne baštine.

Sinergija
Dosada raspršena turistička ponuda na brojnim mirkolokacijama nije imala nikakve prekogranične poveznice. Projekt Eko muzej Mura povezuje sve turističke točke uz Muru u jedinstvenu turističku destinaciju dviju država uz istu rijeku s jednakom tradicijom i kulturnom baštinom. Zajednički potencijal obiju država postaje s projektom realan turistički proizvod, koji će privući pored slovenskih i hrvatskih gostiju i zahtjevne turiste iz okolnih država, pogotovo iz Austrije i Mađarske te Italije.

Održivost
"Klasičan" razvoj turizama ima uz pozitivne gospodarske učinke i jake negativne prateće učinke. Oni se vide prije svega na degradaciji okoliša i u ranjivosti marginalnih socijlanih skupina ili čak tradicionalnih zajednica. Perspektive masovnog turizma su ograničene, zato projekt Eko muzej Mura gradi na takvim iskorištavanju turističkih potencijala koji će osiguravati očuvanje prirodne i kulturne baštine za više generacija, ne samo za kratko razdoblje gospodarskog uspona jedna generacije. Mlinarstvo, skelarstvo i drugi obrti prerastaju iz zaboravljenih zanimanja u perspektivi održivog razvoja-mekog turizma mogućnost za zapošljavanje mladih ljudi. Sa zajedničkim osnivanjem neprofitne međunarodne (HR-SLO) destinacijske menadžment organizacije (DMO) Eko muzej Mura biti će osigurana održivost samog projekta i nakon 2012. godine.

Inovativnost
EMM udružuje mogućnosti gospodarskog razvoja i poduzetništva s principima očuvanja prirode i kulturne baštine, tako da s uravnoteženom raspodjelom i zajedničkim upravljanjem turističkih tokova smanjuje negativne uplive turizma. EMM se tim inovativnim pristupom blagotovorno uključuje u razvoj spomenutih područja i privlači ovdje najzahtjevnije i bogatije turiste s većim sluhom za potrebe okoliša i loklane kulture u koje dolaze.
UKRATKO O PROJEKTU
Partneri
Zavod za kulturu in turizem Beltinci – vodeći partner
Općina Beltinci, Općina Raskrižje, Općina Lendava, Općina Sv. Martin na Muri, Grad Mursko Središće, Općina Podturen, Muzej Međimurja Čakovec, Ekološka organizacija Lipa –EOL

Uključene regije:
Hrvatska: Međimurje, Slovenija: Pomurje

Datum početka – Datum završetka 01.11.2009.-31.3.2012.

FINANCIRANO IZ OPERATIVNOG PROGRAMA
IPA SI-HR 2007-2013


Ukupni proračun operacije 664.374,00 €

Ciljevi projekta
• Uspostavljanje, upravljanje i promoviranje nove – zajedničke turističke destinacije
• Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za razvoj mekog turizma uz rijeku Muru
• Obnova i postavljanje objekata kulturne baštine
• Uređenje šetnica i turističkih točki na području EMM
• Jednakomjernija raspršenost turista na cijelom projektnom području
• Edukacija novih nositelja tradicionalnih zanimanja (mlinar, skelar)
• Edukacija turističkih vodiča za vođenje po području EMM
• Animiranje lokalnog stanovništva za sudjelovanje u novim turističkim manifestacijama
• Povećanje broja turista u pograničnom području

Rrezultati projekta
• Nova turistička destinacija
• Novi turistički paketi
• Povećan broj sudionika i posjetitelja manifestacija
• Očuvani objekti kulturne baštine
• Zajednička slovensko hrvatska institucija - DMO Ekomuzej Mura
• Kvalitetno uređene i održavane turističke atrakcije
 
 

ekoMuzej Mura©2012 - Sva prava pridržana